Levering en betalingsvoorwaarden

Algemeen
Door bij www.EendjeUitDiemen.nl een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Eendje Uit Diemen akkoord gaat. Eendje Uit Diemen heeft het recht haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Eendje Uit Diemen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Eendje Uit Diemen aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Eendje Uit Diemen worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Eendje Uit Diemen heeft verstrekt.

Eendje Uit Diemen is niet ontvankelijk voor eventuele gevolgschade ontstaan door het niet, of niet volledig, leveren van de bestelde goederen.

Bijdrage administratie en bezorgkosten
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikel prijs en gewicht. Alle artikelen worden verzonden met TNT post tenzij anders is aangegeven. Prijs is afhankelijk van het totaal gewicht dat u bij Eendje Uit Diemen besteld. Het Eendje Uit Diemen hanteert zowel nationaal als internationaal de tarieven van TNT post.
Voor verzending naar het buitenland hanteren we de tarieven voor Internationaal pakket post basis, deze worden automatisch bij uw bestelling berekend. Bij het niet beschikbaar zijn van de TNT tarieven zal een melding worden gegeven en kunt u ons separaat om een verzendtarief contacteren.

U krijgt altijd bericht
Veel goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, met uitzondering van de Keramiek beelden. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Soms wordt een vervangend artikel toegezonden; dat wordt vermeld op de afleveringsbon. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Vooraf en contant
Alle bestellingen die via de website worden gedaan en moeten worden bezorgd dienen vooraf betaald te worden, na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden. Bij afhalen of bezorgen dient contant afgerekend te worden. Bij afhalen is geen PIN betaling mogelijk!

Momenteel kan bij Eendje Uit Diemen alleen betaald worden via overschrijving.

Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat het volledige bedrag op de rekening van Eendje Uit Diemen bijgeschreven.

Garantievoorwaarden
Reparaties dienen door Eendje Uit Diemen verricht te worden. Garantie vervalt, wanneer aan de geleverde wijzigingen in of reparaties aan, door derden verricht zijn, of indien het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van Eendje Uit Diemen op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Eendje Uit Diemen, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

Indien de goederen door Eendje Uit Diemen van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de garantie tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Eendje Uit Diemen zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten. Voldoende portokosten, kopie factuur, een duidelijke klachtomschrijving, originele verpakking. Voldoen de retouren hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.

Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder garantie.

Vervanging / Reparatie
Als Eendje Uit Diemen besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Eendje Uit Diemen.

Aanvragen voorwaarden
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Eendje Uit Diemen zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Eendje Uit Diemen, Wilhelminaplantsoen 41, 1111 CJ Diemen.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eendje Uit Diemen.

Eendje Uit Diemen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Eendje Uit Diemen is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle rechten voorbehouden aan:
Eendje Uit Diemen